ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง-ถนน ลาดยางเคปซีล สายหาดไข่เต่า-ชลประทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 มิ.ย. 2565
2 กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง-คูระบายน้ำอคสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 มิ.ย. 2565
3 กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง-ถนน คสล.หานเลน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 มิ.ย. 2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 เม.ย. 2565
5 ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
440
27 ม.ค. 2565
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
26 ม.ค. 2565
7 ประกาศ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
440
13 ม.ค. 2565
8 ประกาศ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ตรวจรับ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
439
12 ม.ค. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบควนโหมด(ช่วงที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
452
23 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคบซีล (cape seal) สายหาดไข่เต่า - ชลประทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
440
17 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23