ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ชนาดใหญ่ สำนักสงฆ์มนตรีประชาราม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาปะขอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 เม.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้งระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ หน้าที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลนาปะขอ หมูที่ ๕ ตำบลนาปะขอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 เม.ย. 2563
3 ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาปะขอ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
15 เม.ย. 2563
4 ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ หมู่ 5 ตำบลนาปะขอ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 เม.ย. 2563
5 ประกาศยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 เม.ย. 2563
6 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 เม.ย. 2563
7 ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 มี.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 มี.ค. 2563
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 มี.ค. 2563
10 ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15