ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ก.ย. 2562
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ส.ค. 2562
3 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ก.ค. 2562
4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 ก.ค. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ เรื่อง กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 มิ.ย. 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกะ - สะพานไทร หมู่ 4 ตำบลนาปะขอ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 มิ.ย. 2562
7 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 มิ.ย. 2562
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกะ - สะพานหัวไทร หมู่ 4 ตำบลนาปะขอ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 พ.ค. 2562
9 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกะ - สะพานไทร หมู่ 4 ตำบลนาปะขอ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 พ.ค. 2562
10 ประกาศกำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15