ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ หมู่ 5 ตำบลนาปะขอ
  รายละเอียด : ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ หมู่ 5 ตำบลนาปะขอ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน