ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ เรื่อง กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ เรื่อง กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน