ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง-ถนน ลาดยางเคปซีล สายหาดไข่เต่า-ชลประทาน
  รายละเอียด : กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง-ถนน ลาดยางเคปซีล สายหาดไข่เต่า-ชลประทาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน