ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขันเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

 รายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขันเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนังานจ้าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน