ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะ
1. แจ้งด้วยตัวเองที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
2. แจ้งผ่านโทรศัพท์ 074-673800
3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ต.นาปะขอ อ.บางเเก้ว จ.พัทลุง 93140
4. แจ้งผ่านเว็บไซต์ https://www.napakho.go.th
 
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือ
สิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะ
เรื่อง
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร