กิจกรรม : จัดประชุมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565  นายมณเทียร  มนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ มอบหมายให้นายจำเนียร สุริยะจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ เป็นประธานประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ในเรื่องการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนายจำเนียร  สุริยะจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ได้ระบุว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ อบต.นาปะขอ ลดความเสี่ยงการทุจริต และรักษามาตรฐานการประเมิน ITA  รวมถึงมีการบริการจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ร่วมกันแสดงออกทางสัญลักษณ์ในการแสดงเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2565    อ่าน 78 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**