กิจกรรม : จัดเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 31  มกราคม 2565  นายจำเนียร  สุริยะจันทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ได้เป็นประธานในการจัดเวทีประชาคมตำบล ในประเด็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7  ณ  ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาปะขอ โดยมี คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม และได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาตำบล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 82 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**