2 พฤศจิกายน 2549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สำนักงานงบประมาณ
   
ตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครอง
   
 
สำนักงาน กพ.
โยธาไทย
   
 
   
 
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.นาปะขอ ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
 
 
พัฒนาชุมชน
ส่งข้อความเข้ามือมือ
ส่งข้อความเข้ามือมือ
นครศรีดอทคอม